• Obsah tohto webu je vlastníctvom spoločnosti Heinrich Trans, s.r.o. a je chránený v zmysle “Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky”.
  • Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad – dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti webu.
  • “Spoločnosť Heinrich Trans, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.
  • Spoločnosť WEBKLUB, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy na externé weby a ich obsah.”

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *